Praktické informace

Tady najdete informace o různých benefitech a a zajímavých službách co v Junáku máme.

Členská karta / EYCA

Tradiční papírové skautské průkazky přestávají na svoji roli stačit. Od členského průkazu se dnes čeká, že nabídne výhody, bonusy a slevy. Právě ty členská karta nabízí ve velkém rozsahu.

Pojištění

Junák má sjednanou smlouvu o úrazovém pojištění, to je sjednáno pro celou organizaci. Více přímo na křižovatce.

Dále je pojištění odpovědnosti a tam jsou pojištěni automaticky z titulu své funkce tito činovníci:

  •  vedoucí organizačních jednotek
  • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci
  • oddíloví rádci
  • vedoucí táborů

Další se dají dopojistit přes skautIS, v tomto případě se obracejte na Ondatru. Více se dozvíte opět na křižovatce.

Ochrana osobních údajů – GDPR

SkautIS

Skautský informační systém, slouží pro evidenci členů, jednotek. Můžete si přes něj zřídit třeba svůj vlastní skautský Gmail s neomezeným prostorem. Přes svůj účet se můžete přihlašovat na různé skautské weby, kde je přihlašování přes skautIS. Pokud si chceš vytvořit účet postupuj podle tohoto návodu. V kroku 3 (Propojení uživatelského účtu…) kontaktuj Kalicha nebo Ondatru, propojí tě.

STS

Skautská telefonní síť je soubor zvýhodněných firemních tarifů, které nabízí Junák aktuálně v síti T-mobile. Jak u hlasových, tak internetových tarifů je cena paušálu o 40%-65% nižší. Mezi sebou si skauti volají zcela zdarma

KAPACITA JE JIŽ PLNÁ, JEDNÁ SE O DALŠÍM ROZŠÍŘENÍ

Skautská energie

Junák nabízí svým členům a jejich okolí přístup k levnějším dodávkám elektřiny a zemního plynu. K projektu Skautská energie je možné připojit každé odběrné místo jednotky – tedy klubovny a základny, ale také každou domácnost. Službu mohou využívat také vaši rodinní příslušníci nebo blízcí. Pozvánku k projektu lze získat od člena Junáka nebo zažádat na webu www.skautskaenergie.cz. Pokud chcete požádat přes skautIS, musíte mít propojený účet.

Skautské G Suite

Skautský G Suite (dříve Google Apps) je celý balík profesionálních služeb komerčně nazývaný G Suite for Education a zahrnující několik on-line nástrojů počínaje e-mailovou schránkou, přes zcela neomezené on-line úložiště a editor dokumentů až po univerzální Google účet, který můžete používat k přístupu k tisícům služeb na světě. Vše pěkně zabalené do úhledného balíčku přístupného přes skautIS a hlavně pro všechny členy a členky Junáka – českého skauta úplně zdarma!

Techsoup

Nabídka softwaru za zlomkové ceny pro potřeby organizačních jednotek a jejich dobrovolníků. Naše jednotka do programu zapojená je, pro více informací se můžete obrátit na Kalicha.